Ambassaden i Rom søger praktikanter for 2. halvår af 2013

Udgivet på 23 januar 2013
Ambassaden i Rom søger to praktikanter fra 1. september 2013 og frem til udgangen af januar 2014. Et praktikophold på ambassaden i Rom giver udfordringer og mulighed for i praksis at prøve ens kundskaber af i et internationalt miljø i en spændende storby.
For nærmere oplysninger om de to stillinger se nedenfor. Ambassaden stiller bolig ved ambassaden til rådighed, som deles med ambassadens andre praktikanter. Praktikopholdet er ulønnet.
 
Ansøgning, CV, udtalelser, og andre relevante papirer sendes per post eller via e-mail – senest den 15. april 2013 - til: Ambasciata di Danimarca, Via dei Monti Parioli 50, I-00197 Rome, Italy (romamb@um.dk). Mrk. ”Praktikophold”. En afgørelse forventes truffet snarest derefter. 
 
PRAKTIKOPHOLD I AMBASSADENS HANDELS-/POLITISK – ØKONOMISK AFDELING 
Handelsafdelingen på ambassaden i Rom søger i fællesskab med den politisk/økonomiske afdeling en praktikant til handelsfremme og informationssøgning til politisk/økonomiske indberetninger. Som praktikant i handelsafdelingen og den politisk/økonomiske afdeling vil du være en del af to dynamiske teams, som begge vil give dig et bredt indblik i mange af udenrigstjenestens forskellige arbejdsområder.
 
I handelsafdelingen assisterer vi - som en integreret del af Eksportrådet - på konsulentbasis danske virksomheder på det italienske marked inden for flere forskellige arbejdsområder, som omfatter kontakter til danske og italienske virksomheder, tilbudsgivning, event-management, partnersøgninger og myndighedskontakt. 
 
I den politisk/økonomiske afdeling beskæftiger vi os med politiske og økonomiske indberetninger til udenrigsministeriet og andre ministerier omkring italienske (og maltesiske) holdninger til væsentlige politiske spørgsmål. Praktikantens primære opgave er at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Der kan endvidere blive tale om udarbejdelse af en analyse vedrørende en konkret problemstilling relateret til Italiens politiske og økonomiske situation. 
 
Praktikanten vil ligeledes få mulighed for, sammen med afdelingernes medarbejdere, at deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt indgå i det kulturelle arbejde, der omfatter støtte til forskellige kulturelle projekter i Italien (og Malta).
Vi forventer at du: 
 
Er lærenem og har lyst til udfordringer
Har et højt energiniveau og god til multi-tasking 
Har gode italienskkundskaber (mundtligt og skriftligt) og et godt kendskab til italienske samfundsforhold 
Kan holde hovedet koldt i travle perioder 
Yderligere oplysninger om praktikantopholdet kan fås hos souschef Odd Sinding, tlf. +39 06 9774831.
 
PRAKTIKOPHOLD I AMBASSADENS MULTILATERALE AFDELING 
Ambassaden i Rom søger en praktikant til den multilaterale afdeling. Afdelingen beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FN’s Fødevareprogram WFP og FN’s Fond for Landbrugsudvikling IFAD.
 
Praktikanten vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder og udarbejdelse af notater, baggrundsdokumenter, referater mv. til Udenrigsministeriet. Praktikanten må herudover påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter. 
 
Som praktikant vil du få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager i FN-samarbejdet. Der er tale om uddannelsespraktik, og opholdet kan meritoverføres efter gældende regler. 
Vi forventer, at du: 
 
Er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multi-tasking 
Har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt 
Har interesse for og gerne kendskab til FN 
Har mod på at yde en ekstra indsat, særligt ifm. bestyrelsesmøder, ca. 4 uger pr. halvår 
Er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig 
 
Relevant praktikant-erhvervserfaring (centraladministration eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav. Ansøgningen bedes indsendt på dansk.
Yderligere oplysninger om praktikantopholdet kan fås hos ambassaderåd Maj Hessel tlf. +39 069774831.