Ambassaden i Rom søger praktikanter for 2. halvår 2014

Udgivet på 12 marts 2014

Ambassaden i Rom søger i alt tre praktikanter til hhv. handelsafdelingen, den politisk/økonomiske afdeling og den multilaterale afdeling. Praktikopholdet i handelsafdelingen varer fra 1. august og seks måneder frem, mens de to øvrige praktikophold varer fra 1. september og fem måneder frem. Et praktikophold på ambassaden i Rom byder på spændende udfordringer, masser af muligheder for i praksis at afprøve ens kundskaber i et internationalt miljø og ikke mindst chancen for at bo i en spændende storby. 

For nærmere oplysninger om de tre stillinger se nedenfor samt linket. Ambassaden stiller bolig ved ambassaden til rådighed, som deles med ambassadens andre praktikanter. Praktikopholdet er ulønnet. Arbejdstiden forventes at følge ambassadens normale åbningstid, og der optjenes 2,5 feriedag pr. måned.

Der er tale om uddannelsespraktik, og opholdet kan meritoverføres efter gældende regler.

Ansøgning, CV, karakterudskrift samt andre relevante papirer sendes senest d. 7. april 2014 via e-mail til: romamb@um.dk. Angiv venligst i ansøgningen hvilken stilling, du ønsker at komme i betragtning til. Du kan også søge flere af stillingerne. En afgørelse forventes truffet hurtigt efter fristens udløb.

Praktikophold ved ambassadens multilaterale afdeling

Som praktikant i ambassadens multilaterale afdeling vil du være en del af et dynamisk lille team, hvor der altid er fart på og læringskurven er stejlt opadgående.

Den multilaterale afdeling beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FN’s Fødevareprogram WFP og FN’s Fond for Landbrugsudvikling IFAD, med særlig fokus på humanitær bistand og fødevaresikkerhed.

Du vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder og udarbejdelse af notater, baggrundsdokumenter, referater mv. til Udenrigsministeriet. Herudover må du påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter.

Du vil få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet.

Vi forventer, at du:

  • Er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multitasking
  • Har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt
  • Har interesse for og gerne kendskab til FN
  • Har mod på at yde en ekstra indsats, særligt ifm. bestyrelsesmøder, ca. 4 uger pr. halvår
  • Er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig

Relevant praktikant-erhvervserfaring (centraladministration eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav.

Yderligere oplysninger om praktikantopholdet kan fås hos ambassaderåd Maj Hessel tlf. +39 069774831 eller ambassadens nuværende multilaterale praktikant, Tobias Bue Staun -   tobsta@um.dk.

Læs mere om de andre praktikophold her