Ambassaden i Rom søger praktikanter for 1. halvår af 2015

Udgivet på 26 september 2014

Ambassaden i Rom søger i alt tre praktikanter til hhv. handelsafdelingen, den politisk/økonomiske afdeling og den multilaterale afdeling. Praktikopholdet varer fra den 1. februar 2015 og seks måneder frem. Et praktikophold på ambassaden i Rom byder på spændende udfordringer, masser af muligheder for i praksis at afprøve ens kundskaber i et internationalt miljø og ikke mindst chancen for at bo i en spændende storby. 

For nærmere oplysninger om de tre stillinger se nedenfor. Ambassaden stiller bolig til rådighed, som deles med ambassadens andre praktikanter. Praktikopholdet er ulønnet. Arbejdstiden forventes at følge ambassadens normale åbningstid. Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik.

Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan komme i betragtning til et praktikophold, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er til­meldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark. Som udgangspunkt er arbejdssproget på ambassaden dansk.

Der er tale om uddannelsespraktik, og opholdet kan meritoverføres efter gældende regler.

Ansøgning, CV, karakterudskrift samt andre relevante papirer sendes senest den 8. oktober via e-mail til: romamb@um.dk. Angiv venligst i ansøgningen, hvilken stilling du ønsker at komme i betragtning til. Du kan også søge flere af stillingerne.

1. Praktikophold ved det danske handelskontor i Italien
Handelskontoret på ambassaden i Rom assisterer - som en del af Eksportrådet og Udenrigsministeriet - danske virksomheder på det italienske marked. Vi er en mindre, men dynamisk enhed og som praktikant får du indblik i mange forskellige arbejdsområder: Kontakter til danske og italienske virksomheder, tilbudsgivning, partnersøgning, større eksportfremstød og myndighedskontakt.

Vi forventer, at du:

 • har en interesse eller kendskab til italienske samfundsforhold
 • er dygtig til at formulere dig på dansk og engelsk (skriftligt og mundligt). Italiensk-kundskaber vil derudover være en fordel, men ikke et krav
 • er indskrevet ved en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt på en relevant og kommerciel eller sproglig uddannelse
 • er lærenem og har lyst til udfordringer, og kan holde hovedet koldt i travle perioder
 • har gode IT-kundskaber og er en habil bruger af Office-pakken
 • har overblik, arbejder selvstændigt samt har gode samarbejdsevner
 • er idérig og har flair og interesse for udarbejdelse af præsentationsmateriale


Yderligere oplysninger omkring praktikopholdet kan fås ved henvendelse til romamb@um.dk


2. Praktikophold ved ambassadens politisk-økonomiske afdeling
Som praktikant i ambassadens politisk/økonomiske afdeling vil du være en del af et team, som giver dig et bredt indblik i mange af udenrigstjenestens forskellige arbejdsområder.

I den politisk/økonomiske afdeling beskæftiger vi os blandt andet med politiske og økonomiske indberetninger til udenrigsministeriet og andre ministerier omkring italienske holdninger til væsentlige politiske spørgsmål.

Praktikantens primære opgave er at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Der kan endvidere blive tale om udarbejdelse af en analyse vedrørende en konkret problemstilling relateret til Italiens politiske og økonomiske situation.

Praktikanten vil ligeledes få mulighed for, i samarbejde med afdelingens medarbejdere, at indgå i foredragsvirksomhed, deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt indgå i det kulturelle arbejde, der omfatter støtte til forskellige kulturelle projekter i Italien.

Ambassaden lægger vægt på informationsdeling med offentligheden, og praktikanten vil deltage i arbejdet med at opdatere ambassadens hjemmeside, facebook-profil, twitter mv.

Vi forventer, at du:

 • er lærenem og har lyst til udfordringer
 • har et højt energiniveau og er god til multi-tasking
 • har gode italienskkundskaber (mundtligt og skriftligt) og et godt kendskab til italienske samfundsforhold
 • kan lide at networke og have udadvendte aktiviteter (konferencer, foredrag mv.)
 • kan holde hovedet koldt i travle perioder
 • har god forståelse af IT og brug af sociale medier


​Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås hos souschef Asser Rasmussen Berling (assber@um.dk) tlf. +39 069774831, eller praktikant Marie Brink Nørager (marbno@um.dk)​

3. Praktikophold ved ambassadens multilaterale afdeling
Som praktikant i ambassadens multilaterale afdeling vil du være en del af et dynamisk lille team, hvor der altid er fart på, og læringskurven er stejlt opadgående.


Den multilaterale afdeling beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FN’s Fødevareprogram (WFP) og FN’s Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), med særlig fokus på humanitær bistand og fødevaresikkerhed.

Du vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder samt udarbejde notater, baggrundsdokumenter, referater mv. til Udenrigsministeriet. Herudover må du påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter.

Du vil få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet.

Vi forventer, at du:

 • er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multitasking
 • har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt
 • har interesse for og gerne kendskab til FN
 • har mod på at yde en ekstra indsats, særligt ifm. bestyrelsesmøder i organisationerne der ca. udgør 4 uger pr. halvår
 • er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig


Relevant erhvervserfaring (centraladministration eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav.

Yderligere oplysninger om praktikantopholdet kan fås hos ambassaderåd Vibeke Gram Mortensen (vibmor@um.dk) eller ambassadens nuværende multilaterale praktikant, Sebastian Dunge-Rasmussen (sebdun@um.dk).