Ambassaden i Rom søger praktikanter for 1. halvår af 2014

Udgivet på 24 oktober 2013

Ambassaden i Rom søger to praktikanter til hhv. den politisk/økonomiske afdeling og den multilaterale afdeling fra 1. februar 2014 og seks måneder frem. Et praktikophold på ambassaden i Rom giver udfordringer og mulighed for i praksis at prøve ens kundskaber af i et internationalt miljø i en spændende storby.

Ambassaden i Rom søger praktikanter for 1. halvår af 2014
For nærmere oplysninger om de to stillinger se nedenfor. Ambassaden stiller bolig ved ambassaden til rådighed, som deles med ambassadens andre praktikanter. Praktikopholdet er ulønnet.

Der er tale om uddannelsespraktik, og opholdet kan meritoverføres efter gældende regler.

Ansøgning, CV, karakterudskrift samt andre relevante papirer sendes senest d. 1. november 2013 via e-mail til: romamb@um.dk Angiv venligst i ansøgningen hvilken stilling, du ønsker at komme i betragtning til. Du kan naturligvis også søge begge. En afgørelse forventes truffet hurtigt efter fristens udløb.

PRAKTIKOPHOLD I AMBASSADENS POLITISK–ØKONOMISKE AFDELING
Som praktikant i ambassadens politisk/økonomiske afdeling vil du være en del af et dynamisk team, som giver dig et bredt indblik i mange af udenrigstjenestens forskellige arbejdsområder.

I den politisk/økonomiske afdeling beskæftiger vi os blandt andet med politiske og økonomiske indberetninger til udenrigsministeriet og andre ministerier omkring italienske (og maltesiske) holdninger til væsentlige politiske spørgsmål. Praktikantens primære opgave er at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Der kan endvidere blive tale om udarbejdelse af en analyse vedrørende en konkret problemstilling relateret til Italiens politiske og økonomiske situation.

Praktikanten vil ligeledes få mulighed for, sammen med afdelingens medarbejdere, at deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt indgå i det kulturelle arbejde, der omfatter støtte til forskellige kulturelle projekter i Italien (og Malta).

Ambassaden lægger vægt på informationsdeling med offentligheden, og praktikanten vil deltage i arbejdet med at opdatere ambassadens hjemmeside, facebook-profil mv.

Vi forventer at du:

 • Er lærenem og har lyst til udfordringer
 • Har et højt energiniveau og god til multi-tasking
 • Har gode italienskkundskaber (mundtligt og skriftligt) og et godt kendskab til italienske samfundsforhold
 • Kan holde hovedet koldt i travle perioder
 • Har god forståelse af IT og brug af sociale medier

  Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås hos souschef Asser Rasmussen Berling tlf. +39 069774831, eller praktikant Anne Stevnsboe Nielsen (ansnie@um.dk).

   

  PRAKTIKOPHOLD I AMBASSADENS MULTILATERALE AFDELING

  Som praktikant i ambassadens multilaterale afdeling vil du være en del af et dynamisk lille team, hvor der altid er fart på og læringskurven er stejlt opadgående.

  Den multilaterale afdeling beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FN’s Fødevareprogram WFP og FN’s Fond for Landbrugsudvikling IFAD, med særlig fokus på humanitær bistand og fødevaresikkerhed.

  Du vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder og udarbejdelse af notater, baggrundsdokumenter, referater mv. til Udenrigsministeriet. Herudover må du påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter.


  Du vil få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet.


  Vi forventer, at du:

 • Er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multi-tasking
 • Har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt
 • Har interesse for og gerne kendskab til FN
 • Har mod på at yde en ekstra indsats, særligt ifm. bestyrelsesmøder, ca. 4 uger pr. halvår
 • Er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig
 • Relevant praktikant-erhvervserfaring (centraladministration eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav.


  Yderligere oplysninger om praktikantopholdet kan fås hos ambassaderåd Maj Hessel tlf. +39 069774831 eller ambassadens nuværende multilaterale praktikant, Sidse Marie Hannibal (sidhan@um.dk)  http://italien.um.dk/da/om-os/ansaettelse/