2015-målet om at udrydde sult er indenfor rækkevidde

Udgivet på 02 oktober 2013
Skolemåltider er et af de mange sikkerhedsnet, som kan forhindre at de mest sårbare børn bliver udsat for sult – og ved at give dem en pålidelig kilde til næring bliver de i skole.
De seneste tal om global sult viser fremskridt. På trods af den nedadgående tendens, vil det kræve et betydeligt ekstra skub for at nå det første 2015-mål om sult. Skolemad og andre programmer baseret på kontanter og fødevarekuponer er blandt de tiltag, der kunne hjælpe verden med at tage udfordringen op.

Rom – antallet af sultne mennesker i verden er faldet med 17 % - fra 868 til 842 millioner siden 1990-1992. Den seneste reduktion betyder, at vi næsten – men ikke helt – kan nå det første 2015-mål – at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Som nedenstående graf viser, vil 13 % af verdens befolkning være sultende i 2015. Hvis 2015-målet skal opnås, skal dette tal ned på 12 %. Se hele rapporten her.


Vi har brug for øjeblikkelig og betydelig handling”, siger forfatterne til rapporten State of Food Insecurity in the World. Rapporten indikerer et behov for ”… programmer der leverer hurtige resultater.” Bland de metoder, som forfatterne har i tankeren er ”sociale sikkerhedsnet”-ordninger, der forsøger at sikre, at de mest sårbare har adgang til tilstrækkelig nærende mad.

Sikkerhedsnet
Et eksempel på et socialt sikkerhedsnet er skolemåltidsprogrammet. Ved at distribuere mad til skolebørn kan regeringerne sikre, at børn fra fattige familier får nærende mad dagligt. Dette bliver især vigtigt i krisetider, når en families øvrige kilder til mad og indkomst er afskåret.Et andet eksempel er en kontant overførsel, der giver støtte til de fattigste ved at give dem penge. Når pengene bliver brugt i de lokale butikker, støtter det også de lokale fødevaresystemer. Det er klart denne tilgang kun kan fungere i situationer, hvor maden er til rådighed, men udenfor rækkevidde for de fattigste.

Fødevarekuponer kan spille en lignende rolle ved at hjælpe familier ved at håndtere sult på kort sigt, og samtidig have en positiv effekt på længere sigt. Når mange mennesker køber mad betyder det mere efterspørgsel og landmænd opfordres til at investere i produktionsteknik.

Et mål indenfor rækkevidde

Det første 2015-mål – at halvere antallet af sultende – er faktisk nået i 62 lande. Disse successer viser, at med politisk engagement og gode politikker kampen mod sult og fattigdom kan vindes.

På globalt plan er verden i øjeblikket ved at misse måle med et enkelt procentpoint. Men den seneste nedgang i antallet af sultende tyder på, at med et ekstra, sidste skub er målet inden for rækkevidde.

Som den nye rapport om global sult bemærker, ligger denne slags prorammer hjertet af den tosporede tilgang til at reducere sult som WFP, FAO og IFAD er enige om er vejen frem. Det indebærer øget tilgang til mad for de mest trængende på kort sigt og forbedre evnen til at producere eller købe mad på længere sigt.