10 fakta om sult

Udgivet på 10 januar 2014

Hvor mange mennesker sulter i verden og er antallet på vej ned? Hvor bor de og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Her er en liste over 10 fakta om sult, som alle bør kende i 2014.

 

1. Ca. 805 millioner mennesker i verden får ikke nok mad til at leve et sundt og aktivt liv. Det betyder, at hvert niende menneske i verden går sulten i seng hver dag. Af de 805 millioner mennesker, der sulter verden over, lever 791 millioner i udviklingslandene, hvor 13,5 procent af befolkningen er underernæret. (Kilde: State of Food Insecurity in the World, FAO, 2014)

2. Antallet af mennesker der lever med kronisk sult er faldet med 100 millioner i det sidste årti og med 200 millioner siden 1990-92. Hvis denne trend fortsætter, er  2015-målet om at halvere andelen af underernærede i udviklingslandene indenfor rækkevidde. (Kilde: FAO, 2014)

3. Asien er det kontinent, der har det største antal af sultne mennesker svarende til to tredjedele af det samlede antal. Procentdelen i det sydlige Asien er faldet de senere år, mens den i det vestlige Asien er steget en smule. (Kilde: FAO, 2014)

4. Afrika syd for Sahara er den region i verden med den højeste forekomst - målt i procent af befolkningen - af sult. Én ud af fire mennesker der er underernærede (Kilde: FAO, 2014)

5. Dårlig ernæring er skyld i næsten halvdelen (45%) af alle dødsfald blandt børn under fem – 3,1 millioner børn hvert år. (Kilde: Series on Maternal and Child Nutrition, The Lancet, 2013)

6. Ét ud af seks børn, omkring 100 millioner, i udviklingslandene er undervægtige.(Kilde: Global Health Observatory, WHO, 2012)

7. Ét ud af fire af verdens børn er væksthæmmende. I udviklingslandene er andelen op mod én ud af tre børn. (Kilde: Prevalence and Trends of Stunting among ... Children, Public Health Nutrition, 2012)

8. Hvis kvindelige landmænd fik adgang til de samme ressourcer som de mandlige, ville antallet af sultne i verden kunne reduceres med 150 millioner. (Kilde: Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development, FAO, 2011)

9. 66 millioner grundskolebørn i udviklingslande går i skole sultne, 23 millioner af dem bor i Afrika. (Kilde: Two Minutes to Learn About School Meals, WFP, 2012)

10. WFP vurderer, at det ville kræve omkring DKK 19 milliarder om året for at nå ud til alle 66 millioner sultne skolebørn. (Kilde: Two Minutes to Learn About School Meals, WFP, 2012)

Sult kan udryddes i vores levetid. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon lancerede i 2012 Zero Hunger Challenge for at mobilisere global støtte til arbejde for en verden uden sult. Læs mere her: http://www.un.org/en/zerohunger/index.shtml#&panel1-1

Læs også om WFP's udviklingsprogrammer hvis du vil vide mere om, hvordan WFP arbejder i kampen mod sult og fattigdom.