Publikationer

WFP's kønspolitik 2015-2020


En verden uden sult kan kun opnås hvis alle kvinder, mænd, piger og drenge har lige muligheder, lige adgang til ressourcer og hvis deres stemmer høres lige i de beslutningsprocesser, som former deres hjem og samfund.

Denne publikation redegør for WFP's strategiske vision for at gøre det muligt for organisationen at integrere lighed mellem kønnene og styrke kvinder i alle aspekter af WFP's arbejde. 

Related links