Mad for Arbejde


Logistics

WFP's Mad for Arbejde eller "Food for Assets" program giver arbejdere mad, mens de arbejder på at (gen)opbygge et lokalsamfund uden sult. 

 

For mennesker som sulter, handler hver dag ikke om andet end at finde mad:

  • fattige landmænd har ikke råd til at eksperimentere med nye landbrugsmetoder, når de knap nok kan klare sig med den smule jord, de har.
  • arbejdsløse har ikke mulighed for at lære nye kundskaber, hvis de bruger hele dagen på det sorte marked for at kunne skrabe sammen til dagen og vejen.
  • samfund, som er ramt af fattigdom eller f.eks. tørke, har ikke tid til at opbygge deres infrastruktur, for de bruger hele dagen på at finde mad.

Ved at tilbyde mad i bytte for arbejde, giver man de fattige og sultende mulighed for, at bruge tid og energi på at tage de første skridt ud af sultens favntag. Det er målet for WFP’s ”food-for-assets” projekt.

Beboerne i samfundene får mad udleveret, når de bruger tid på at opbygge infrastrukturen eller på at lære nye kundskaber, som kan hjælpe med at styrke fødevaresikkerheden.

"Mad for Arbejde" program i Zimbabwe 

I Zimbabwe er et lokalsamfund gået sammen for at bygge en dæmning med tilhørende kanaler. Imens får de månedlige fødevarerationer fra WFP. 
Se billeder her 

Projekterne inkluderer:

• Overrisling, anlæggelse af køkkenhaver samt opbevaring af jord og vand. I lande hvor tørke er et hyppigt problem, og derved forårsager fødevaremangel, kan f.eks. overrisling være med til at øge udbyttet af høsten med op til 100%

• I krigshærgede lande udbyder WFP fødevareassistance, som et incitament for soldater til at lægge våbnene og i stedet lære nye kundskaber, som er essentielle for, at deres land kan komme tilbage på sporet.

• Fattigdom tvinger ofte landmænd til at udpine deres jord og græsarealer. Resultatet er ufrugtbar jord og en accelererende ørkenspredning. WFP uddeler fødevarerationer til de landmænd, som gør en indsats for at bevare den frugtbare jord ved f.eks. at plante træer.

• For at hjælpe med at udvikle samfund assistere WFP i opførelse af skoler. Her modtager arbejderne mad, så de kan bruge deres tid på at bygge skolen uden at skulle bekymre sig om tab af indtægt eller om, hvor det næste måltid skal komme fra.

• WFP hjælper mennesker med at anlægge deres egne køkkenhaver, ved at give dem mad i afprøvningsfasen. Det betyder, at de på længere sigt kan blive selvforsynende og uafhængige af fødevareassistance.