Publikationer

FN's Fødevareprograms årsopgørelse for 2011


Naturkatastrofer og politiske uroligheder kom til at definerer 2011. WFP nåede ud til næsten 100 millioner mennesker i 75 lande med fødevare assistance. Flertallet af dem - næsten 83 millioner - var kvinder og børn.