En bæredygtig verden uden sult


Rio+20 samler i år – 20 år efter Rio-topmødet i 1992 - endnu en gang verdensledere, den private sektor, NGO’er og andre organisationer for i fællesskab at kortlægge hvordan vi kan reducere sult og fattigdom, og skabe vækst, der er grøn, fair og som samtidig beskytter  en i stigende grad overbefolkede planet. 

Zero Hunger Challenge

"Fødevarer og ernæring er nogle af mine top prioriteringer" siger FN's General-sekretær Ban Ki-moon, som udgav hans Zero Hunger Challenge ved Rio+20 Konferencen. Læs mere

 

Der er stadig næsten en milliard mennesker som sulter og dobbelt så mange, som lider af den “skjulte” sult, fejlernæring, kronisk underernæring og fødevareusikkerhed. Derfor mener WFP, at der ikke kan opnås bæredygtig udvikling, med mindre der mobiliseres en samlet indsats mod sult, fejl- og underernæring og at de, som står på sidelinien, nås. 

Mest udsatte 

Enhver form for “grøn økonomi” skal også tilgodese behovene hos de mest udsatte. De har størst behov for adgang til ernæringsrigtig mad sammen med en mere bæredygtig forvaltning af ressourcerne, så de kan blive selvhjulpne og undslippe fattigdomsfælden. 

For at sikre en bedre fremtid for disse mennesker er der brug for et sikkerhedsnet i form af fødevarer og ernærings programmer - såsom mad-for-arbejde, genopbygning af lokal modstandskraft, sundhed, ernæringsindsatser og skelmadsprogrammer. Innovative risiko management systemer kan hjælpe med at beskytte de mest udsatte landmænd, familier og lokal samfund og således redde liv, levevilkår og deres menneskelige ressourcer i kriseider.  

Mange af verdens fattige bor i skrøbelige og marginale samfund, og det er dem der især mærker klimaforandringerne. Derfor er der brug for integreret tiltag, som reducerer sult samtidig med at vi styrker modstandskraften hos familier, lokalsamfund og øko-systemer. 

Styrke modstandskraften

At styrke modstandskraften betyder også et skift fra at håndtere katastrofer til at håndtere risici iblandt stigende ekstreme vejr- og klimaforhold, nedbrydelse af øko-systemer, stigende konkurrence om naturressourcer og skrøbelige fødevare og energi-priser.

Reducering af katastrofe risici i lokalsamfundene skal øges hastigt for at styrke modstandskraften hos de fødevareusikre husstande og lande, som står overfor stigende udfordringer på grund af klimaforandringer.

Kvinder er de vigtigste producenter, forarbejdere og sælgere af fødevarer. Det er nødvendigt at investere i ernæring til disse kvinder og deres børn, især i de første kritiske 1000 dage af deres liv for at sikre en sund udvikling af børnene, og for at øge deres chancer for i fremtiden at kunne bidrage til den økonomiske vækst. 

Se de 4 bud som WFP har til verdens ledere 

WFP i aktion

OCHA estimere at i vil 18 millioner mennesker i Sahel-regionen lide af konsekvenserne af tørken og de interne konflikter. 

Nicaragua: Stærke og modstandsdygtige kvinder med sunde familier

I bjergene i den nordlige del af Nicaragua havde kvinderne på kvindernes internationale kampdag mulighed for, at vise hvad de havde opnået i løbet af de sidste to år ved hjælp af WFP's "mad-for-arbejde" program. Dette program bruger fødevareassistance til at hjælpe samfund med at blive mere modstandsdygtige samt give bedre adgang til ernæringsrige fødevarer. 

Kvinder i Cameroon holder sulten væk med landsbyens kornkamre

Det er en stor udfordring at fremtidssikre samfund i en verden med stigende og mere ekstreme klimaforandringer. I den nordlige del af Cameroon, hvor tørke er et hyppigere fænomen, støtter WFP et system bestående af lokale kornkamre, som skal minimere konsekvenserne af klimaforandringerne.