Danmark og FN's Fødevareprogram


Danmark og FN's Fødevareprogram 

Danmark en vigtig og aktiv medspiller for WFP. I humanitære kriser er Danmark en generøs donor og en dedikeret partner for FN’s Fødevareprogram (WFP). Danmark giver både vigtig økonomisk støtte og værdifulde bidrag i diskussionerne om overordnede politikområder og landeoperationer.

Danmarks støtte til WFP beløb sig i 2015 til knap 376 millioner kroner og placerede dermed Danmark som nr. 13 på listen over WFP’s regeringsdonorer.

Danmark er fortaler for godt humanitært donorskab og placerer sig konsekvent i toppen af kernebidragsyderne til WFP.  

I 2015 udgjorde den fleksible, ubundne del af det danske bidrag omkring 226 millioner kroner og placerede dermed Danmark som nummer fem på listen over kernebidragsyderne.  I akutte humanitære kriser er disse multilaterale bidrag (ikke-øremærkede) til WFP afgørende. De gør det muligt at reagere hurtigt og effektivt, hvor behovene er størst, allerede før den officielle appel er sendt ud.Udover at være en af de største multilaterale bidragsydere til WFP er Danmark blandt de største givere til WFP's akutte responsmidler (Immediate Response Account, IRA).

Danmark bidrager ikke kun med vigtig økonomisk støtte til WFP’s operationer - Danmark er også en af WFP’s mest værdsatte ”Stand-by” partnere. Igennem ”Stand-by Partner” - programmet arbejder WFP tæt sammen med Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen, som stiller nødhjælpseksperter, serviceydelser og udstyr til rådighed for WFP’s operationer i akutte katastrofesituationer.

Danmark har også et Junior Professionel Officer (JPO) program, som støtter og finansierer unge danskers mulighed for at forfølge en karriere inden for internationalt udviklingsarbejde gennem 2-3 årige uddannelsesstillinger. Igennem dette program har mange højt værdsatte kollegaer startet deres karriere hos WFP.

Ydermere ligger WFP's Nordiske Kontor i FN Byen, som er opført af den danske stat. FN Byen huser 11 forskellige FN organisationer. Læs mere om FN Byen her.