Nødhjælpsoperationer


Logistics

Uanset om mennesker flygter på grund af krig, oversvømmelse eller tørke, er sult ofte det problem, som først må adresseres. 

Så snart de nationale regeringer har bedt WFP om assistance, begynder igangsættelsen af nødhjælpsoperationen. Jo hurtigere nødhjælpen kommer ud, jo flere liv kan reddes. Et beredskabshold, Emergency Preparedness Team, er klar med det samme. De anvender banebrydende teknologi for at målrette bistanden. 

Hvordan reagerer WFP i en krisesituation? 
Vil du vide mere om, hvad der sker når katastrofen rammer? Denne infographic giver dig overblikket. 

I den tidlige fase af nødhjælpsoperationen og inden fødevarerne bliver distribueret, sendes et team ud i felten for at vurdere situationen, og for at klarlægge behovet for assistance. Dette indebærer også en vurdering af antallet af modtagere, samt hvor lang tid nødhjælpsoperationen skal strække sig over.  Samtidig ser de også på, hvordan fødevarerne bedst kan blive delt ud.  

Derefter udformer WFP en plan for nødhjælpsoperationen (EMOP), som omfatter en oversigt over fremgangsmåden og et budget for udgifterne. Denne oversigt viser også, hvem der har behov for assistance, hvilken type rationer, samt hvordan fødevarerne skal bringes ud, og hvilke humanitære korridorer der fører ind til kriseområdet. 

Appel om støtte 
Derefter lancerer WFP en appel til det internationale samfund om økonomisk støtte og fødevarenødhjælp. WFP finansieres udelukkende ved hjælp af frivillige bidrag i form af pengebidrag, fødevarer eller tjenester. Nationale regeringer er de største donorer. 

I takt med at økonomiske bidrag og fødevarer begynder at strømme ind, arbejder WFP’s logistiske team på at bygge bro mellem donorerne og dem der sulter.

 For at transporterer fødevarer ud til kriseområder anvendes alt lige fra skibe, fly, helikoptere og lastbiler til æsler og okser.

Nogle gange må det logistiske team forbedre havneområder og opstille fødevarelagre, indtil fødevarerne kan nå frem. 

Distributionsnetværk 
Når fødevarerne ankommer til de planlagte distributionsområder - for eksempel en flygtningelejr, fødevarecentre eller andre former for nødhjælpsområder - samarbejder WFP med myndigheder og NGO’er om at distribuere fødevarerne. WFP samarbejder med omkring 3.000 internationale og lokale NGO’er.  

På dette tidspunkt abejder lokale ledere tæt sammen med WFP for at sikre, at fødevarerationerne når frem til dem, som er mest udsatte - nemlig mødre, gravide kvinder, børn og ældre. 

 

ICT i krisesituationer 

Ingeniører fra FITTEST (Fast Information Technology and Telecommunications Emergency and Support Team) kan i løbet af 48 timer være klar med alt udstyr for at få internet og kommunikation op at stå i en krisesituation.