Indkøb af fødevarer


Logistics

Flere donorer giver bidrag i form af penge og ikke fødevarer, så WFP er ansvarlig for at købe de rigtige fødevarer til den bedste pris så tæt som muligt på de områder, hvor de senere skal deles ud.  

WFP’s indkøbskontor i Rom har afdelinger rundt omkring i verden, og er ansvarlig for de fødevarer og serviceydelser, som organisationen har brug for for at bekæmpe sult. 
 
WFP indkøber årligt mere end 2 millioner tons fødevarer.  Mindst 80 procent af disse kommer fra udviklingslande. WFP's retningslinjer siger, at fødevarer skal indkøbes så tæt som muligt på de områder, hvor de senere skal deles ud. Ved at købe lokalt sparer organisationen penge på transportomkostninger og bidrager samtidig til den lokale økonomi.  
 
Hvis du vil vide mere om, hviken mad WFP køber og hvor, så tag et kig på det interaktive Food Procurement Map. Her kan du også få oplysninger om, præcis hvordan indkøbsprocessen fungerer. Det er afgørende, at den mad, vi køber, er af højeste kvalitet, og vi arbejder hårdt på at opretholde en høj standard. Du kan læse mere om denne del af vores arbejde ved at besøge vores hjemmeside om fødevarekvalitet.
 
Forbedrede indkøbssystemer  
De senere år har WFP i stigende grad modtaget bidrag fra donorer i form af penge, hvorfor der er yderligere fokus på indkøbsaktiviteterne i organisationen. Mange donorer har en række krav knyttet til deres pengebidrag, som for eksempel at indkøbene skal foretages i et bestemt land, eller at fødevareassistancen skal gå til et bestemt land.
Men jo mere fleksibelt bidragene kan bruges, desto større er mulighederne for, at WFP kan udføre billigere indkøb.  
Derfor er det også vigtigt, at bidragene kommer på tidspunkter, hvor priserne er lave, hvilket oftest er efter høstperioderne.