HIV/AIDS og Tuberkulose


Logistics

Den rigtige ernæring er essentiel for at sikre livskvaliteten hos de mennesker, som lever med HIV. Samtidig spiller fødevaresikkerhed en vigtig rolle, når epidemier skal stoppes.

 

HIV, fødevareusikkerhed og underernæring. 

Den nuværende status på HIV (UNAIDS 2011):
 
I 2011 levede 34 millioner mennesker med HIV.
 
Der var 2.5 millioner nye HIV-infektioner i 2011.
 
•I 2011 døde 1.7 millioner mennesker af AIDS-relaterede sygdomme.
 
•I 2010 modtog 47% af alle kvalificerede HIV-behandling.
 
•International støtte til bekæmpelse af HIV faldt med 10% fra 2009 til 2010, i totalt US $6.9 milliarder.
 
HIV-epidemier opstår bl.a. når mennesker er fattige og har begrænset adgang til en sund kost. I dag er der derfor stor fokus på konsekvenserne af kombinationen af HIV, underernæring og fødevareusikkerhed: 
 
Mennesker, som lever med HIV, har brug for flere kalorier og et højt indhold af næring i deres kost. Samtidig har de ofte ringe madlyst og sværere ved at optage næringsstoffer fra den mad, de indtager. 
 
HIV kan påvirke menneskers mulighed for at tjene penge, hvilket skaber en øget fare for fødevareusikkerhed. 
 
Fødevareusikkerhed kan gøre det vanskeligt for patienter at overholde behandlinger, som kan resultere i, at de giver afkald på deres behandling. 
 
Når mennesker, som lever med HIV, er underernærede, øges deres risiko for at få andre sygdomme, som i sidste ende kan være livstruende.   
 

WFP og TNT har oprettet North Star Alliance, som er et initiativ der skal reducere overførelsen af HIV og andre kønssygdomme i transportsektoren i Afrika. Sundhedscentre opstilles ved vejene i det sydlige og østlige Afrika, og dette har forbedret den nationale indsats mod HIV. Tilbuddet når ud til lastbilchauffører, prostituerede, offentlige tjenestemænd, havnearbejdere, politi og transportansatte. Se video

Sådan støtter WFP indsatsen mod HIV 

I 2014 nåede WFP ud til 800.000 mennesker i 29 lande med deres HIV og tuberkuloseprogrammer. 

WFP ser muligheder i at yde assistance til de områder, som har en stor udbredelse af HIV, fattigdom og fødevareusikkerhed og et dårligt fungerende statssystem.  WFP er opsat på at maksimere den globale indsats mod HIV.  
 
WFP’s fødevare- og ernæringsunderstøttelse spiller en vigtig rolle, når det gælder om at reducere de skadelige konsekvenser af HIV, fødevareusikkerhed og under- og fejlernæring.
Støtten er et afgørende og omkostningseffektivt middel som supplerer ART i at reducere dødeligheden, understøtte behandling og forbedre ernæringstilstanden blandt patienter.
 
Fødevarehjælpen fungerer samtidig som et socialt sikkerhedsnet for de mennesker, der er fødevareusikre og som har været påvirket af de negative sociale og økonomiske konsekvenser af HIV.  
 
Læs faktaarket for at lære mere om WFP's HIV, AIDS og TB aktiviteter
 

WFP er medlem af UNAIDS, og sammen med andre FN-organisationer kæmper vi for at forebygge HIV samt tilbyde behandling og støtte mennesker, som lever med HIV. WFP er som medlem af UNAIDS ansvarlig for at implementere fødevare- og ernæringsunderstøttelse i den fælles indsats mod HIV. Klik her for at læse UNAIDS' 2013 World AIDS Day Report